Dowiedz się jakie obowiązki spoczywają na podatnikach w związku z wymogiem rejestrowania obrotów za pomocą kas fiskalnych oraz jakie kary grożą za użytkowanie tego typu urządzeń niezgodnie z przepisami. Jak uzyskać ulgę na zakup kasy fiskalnej.

 

Kogo dotyczy obowiązek posiadania urządzenia fiskalnego?

Obowiązek prowadzenia ewidencji z wykorzystaniem kas fiskalnych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29 listopada 2012 r., które weszło w życie 1 stycznia 2013 r.

Podlegają mu podatnicy świadczący usługi na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych:

- których kwota obrotu z powyższego tytułu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 20 tys. zł.

- którzy w poprzednim roku zaczęli osiągać obrót na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych i kwota ich obrotu przekroczyła, w proporcji

do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, 20 tys zł.

- którzy po 31 grudnia 2012 zaczęli osiągać z powyższego tytułu obrót i przewidywany obrót przekroczy w roku podatkowym 20 tys. zł.

 

Kto jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania?

Usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy łącznym spełnieniu warunków:

- każde świadczenie usługi udokumentowane fakturą,

- liczba wszystkich usług w poprzednim roku podatkowym mniejsza niż 50, liczba odbiorców tych usług mniejsza niż 20,

- zapłata za usługę w całości przelewem o tytule jednoznacznie wskazującym na transakcję, której dotyczy zapłata.

 

Czy rozliczanie świadczeń wyłącznie na podstawie kontraktu z NFZ zwalnia z obowiązku posiadania urządzenia fiskalnego?

 

Udzielanie świadczeń wyłącznie na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zwalnia z obowiązku posiadania urządzenia fiskalnego.

Odsłony: 3295

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
240092
0 - Błąd: 0

0

Call to undefined method Joomla\CMS\Session\Session::gc()

The Page you are looking for doesn't exist or an other error occurred. Go back, or head over to Strona startowa to choose a new direction.

Możliwe, że nie możesz zobaczyć tej strony, ponieważ

  1. Użyta zakładka jest nieaktualna
  2. Twoja wyszukiwarka nie odświeżyła jeszcze mapy naszej witryny
  3. Adres został wpisany z błędem
  4. Nie masz uprawnień do obejrzenia tej strony
  5. Joomla! nie może zlokalizować wskazanego zasobu.
  6. Wystąpił błąd podczas wykonywania powierzonego zadania.